EDUCATIE, ZIELEBEGELEIDING JONGEREN  

 

 

Zoals vele volwassenen mede dankzij de bewustzijnssprong ervaren (we staan anders in het denk- en invoelingsvermogen dan onze ouders), kunnen kinderen/jongeren evenzo waardevolle levenslessen bieden en dus spiegels voor ons zijn als wij voor hen. Deze wijsheid raakt het zielsgebied en bezit voorbij economisch slim-zijn een rijkdom aan zuivere emotionele intelligentie, kennis van natuur- en universeel verbonden waarheden en wetmatigheden. Iedere generatie leert vooral via verwondering, in verbinding met de natuur, het nodige om innerlijk naar onze blauwdruk, ware bedoeling van het bestaan evenwichtiger te worden. Ons bewustzijn is/was hierin veelal nog onvermogend/versluierd.

Bij nieuwe generaties kinderen is dit individueel verschillend doch evenzeer waardevolle bagage. Wij kunnen onszelf helpen deze schat aan informatie en zuivere afstemming bij juiste begeleiding te integreren en te laten aarden, hetgeen hen het benodigde vertrouwen en kracht levert binnen het huidige maatschappelijke/economische perspectief. Binnen het project bestaat de mogelijkheid van thuisonderwijs voor leerplcihtige kinderen.

Internationaal boekt men reeds vele decennia sukses met nog meer mogelijkheden; een voorbeeld is de 40-jarige Sudbury Valleyschool. In Nederland bestaan ook enkele scholen o.a. onder de naam iederwijs. De school wordt geleid door volwassenen en kinderen samen.

Geen klassen, rapporten en diplomas. Gemotiveerde lesbehoeften, autentieke port folio’s.

Enkele fundamentele insteken:

 • Iedereen is van nature nieuwsgierig en dus leergierig hetgeen luiheid verbant: uit interesse en behoefte ontstaat motivatie voor de leerbeweging. Binnen de grenzen van budget, regels en afspraken leer je wat voor jou van belang is, wat je kwaliteiten zijn en wat je vervult.

 • Door de leeftijdmix groeien alle betrokkenen. Gedeelde zorg voor zichzelf en de omgeving en voor de kwaliteit van het leven met elkaar.

  Belangrijk is de mate waarin denkbeelden worden getoetst en gezamenlijk worden bijgesteld /aangevuld.

  Basaal: zelfacceptatie – het is goed zoals je bent; iedereen is anders waardoor je met elkaar juist een veilige haven creëert.

  In vrije communicatie blijft kennis dynamisch en leer je respect. Bekaderingen ontstaan organisch: conficten door het proces van grens-verkennen leveren bij goede conflicthantering extra helderheid ten aanzien van je ware behoeften en begrenzing, alsook invoeligheid hiervoor bij anderen. Dit levert de sleutel voor optimaal harmonieuze oplossingen.

 • Door vrijheid in leerwijzen- en tempo ontstaan zelfstandig variabele beelden hierin; niet gebonden zijn aan alleen boeken of computers.
   
 • Door de grotere bevestigingswaarde zo bereikt, het vestigen van het zo belangrijke  zelfvertrouwen

 • Voortzetting van de natuurlijke cyclus naar ervaring en passie voor gemotiveerde en uiterst terechte verantwoordelijkheid

 

Belangrijke links: zie aparte link-pagina!

 

Prachtig gedicht: Kindheid

 

Speciale aandacht op deze pagina voor Kinder Avonturenland:

 
Kinder-Avonturenland is een veelzijdig landelijk doeproject waarin kinderen de hoofdrollen spelen. Het is in 1999 ontstaan vanuit het samen schrijven aan een serie magisch-realistische kinderboeken. Binnenkort zal het vierde boek uitkomen: De Reis naar Kinder-Avonturenland.

Wij verzorgen vernieuwende workshops en kinderprogramma's voor scholen, festivals enz.

Ook zijn er landelijke doebijeenkomsten voor gemotiveerde kinderen, ouders en (andere) helpers, met als doel samen een permanent Kinder-Avonturenland op te bouwen (zie punt 7).

Alle kinderen zijn welkom in Kinder-Avonturenland. In de praktijk komen er vrij veel kinderen die in de ‘gewone' maatschappij moeite hebben zichzelf te zijn, of zelfs vast (dreigen te) lopen door bijvoorbeeld hun grote aanleg, hun spirituele ervaringen of door prestatiedruk.

In Kinder-Avonturenland krijgen kinderen alle ruimte om op hun eigen manier uit te rusten, bij te tanken, te leren en spelen. Ze kunnen vrienden worden met andere kinderen (ongeveer) zoals zij.

Als ze willen, krijgen ze hulp van enthousiaste deskundige heel kindvriendelijke jongeren    en volwassenen, met bijvoorbeeld ervaring als leerkracht, spiritueel genezer, kunstenaar, dieet-kok, dierenverzorger... en nog veel meer kwaliteiten die kinderen graag willen ontwikkelen en/of die goed van pas kunnen komen bij het begeleiden van, vaak heel creatieve gevoelige, kinderen.

 
Tot nu toe vinden de workshops en doebijeenkomsten op verschillende locaties plaats, door heel Nederland en soms daarbuiten, naar gelang de uitnodigingen die we krijgen en de aard van bepaalde projecten. Voor een deel zal dit wel zo blijven. Daarnaast is ons hoofddoel een permanent Kinder-Avonturenland. Hiervoor wensen wij, wat faciliteiten betreft: een terrein van minimaal 8 hectare, met bos, zwemwater, een speeltuin, woon- en logeereenheden, een werkplaats, school, kinderboer-derij, gezondheidscentrum, theater, camping, ecotuin enz. Bedoeld voor de kerngroep van kinderen en ouders die er woont; voor kinderen die kortere  of langere tijd in het land logeren, liefst met hun ouders, om (weer) blij te worden en in hun kracht te komen, en voor gezinnen die vakantie vieren.  

Het zal duidelijk zijn dat zo'n Kinder-Avonturenland uitstekend te combineren is met een KES (Kleinschalige Ecologische Samenleving). Vandaar dat wij ook deel uitmaken van de Nieuwe Zon Groep. Om ons doel te realiseren brainstormen en werken wij samen met steeds meer idealistische doeners zoals eco-architecten, onderwijsvernieuwers, duurzame ondernemers, permacultuurpioniers, spirituele politici, kunstenaars, landgoedeigenaren en zo meer. We gaan er van uit dat, nu de gangbare economie duidelijk blijkt te falen, we het tij steeds meer mee krijgen voor onze plannen en dat die wel eens verrassend snel werkelijkheid zouden kunnen worden.

Zoals gezegd spelen in onze projecten kinderen de hoofdrollen. Een Kinder-Avonturenland is in alle opzichten afgestemd op de wensen en behoeften van, vooral eigen-wijze gevoelige, kinderen. Uiteraard wordt het dus ook zoveel mogelijk ontworpen, ingericht en bestuurd door kinderen. Meer specifiek: door een kerngroep van enthousiaste geïnspireerde Kinderbouwers. Waar nodig krijgen zij hulp van een Doegroep van ouders en andere helpers die, naast alle ‘volwassen' kwaliteiten die zij te bieden hebben, bewust bezig zijn hun innerlijke kinderen te (her)ontdekken en te laten spelen.  

Wat locaties betreft: onlangs, op zondag 26 oktober, is een nieuwe groep Kinderbouwers van start gegaan op een prachtige plek: het monumentale landgoed Rhederoord in De Steeg (bij Arnhem). Deze kinderen gaan stap voor stap hun ideale Kinder-Avonturenland ontwerpen en, in  de vorm van een rollenspel, samen ook echt besturen. Er is nog plaats voor méér avontuurlijke enthousiaste kinderen (7-12 jaar) met veel fantasie. De volgende bijeenkomsten zijn op zondag-middag 30/11, 25/1 en 29/3. Dit unieke toekomstgerichte project wordt begeleid door eco-architect Marien Faasse, een pionier van het biologische bouwen in Nederland, en Hein van Elteren, schrijver en grondlegger van Kinder-Avonturenland. De kosten zijn € 20 per kind per middag. Ouders kunnen soms meedoen met het programma; ze hebben ook andere mogelijkheden.           

Nadere inlichtingen: www.kial.nl; lees de Kinder-Avonturenkrant die 4 keer per jaar uitkomt (gratis proefnummer op aanvraag) en bel of mail ons gerust! (024-6843736 / hein@kial.nl)

 

Tot speels in Kinder-Avonturenland!